Rhuf 8:20

Cyfeiriad at yr hyn mae Genesis 3:17-19 yn sôn amdano.