Eseia 53: 5

Cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gwrthryfela, cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni.
dyddiad_anfon: 
dydd Iau, Mawrth 24, 2016