Salm 20:1

Boed i'r ARGLWYDD ateb pan wyt ti mewn trafferthion, boed i Dduw Jacob dy gadw di'n saff.
dyddiad_anfon: 
dydd Gwener, Awst 15, 2014