Cyfresi PowerPoint - Hanesion Beiblaidd

Cynlluniau Stori (sleidiau Ppt)

ffeil(iau):
 1. Darllenwch hwn gynta'! Gwybodaeth am wefan 'Free Bible Images' a'r Cynlluniau Stori
 2. Abraham yn teithio i'r Aifft
 3. Abraham a'r tri dieithryn
 4. Abraham yn teithio i Ganaan
 5. Abraham yn gadael Ur
 6. Abraham a Lot yn gwahanu
 7. Abraham - Ymrwymiad Duw ag Abraham
 8. Adda ac Efa yn anufudd
 9. Ananias a Saffeira
 10. Andreas, Philip, Pedr a Nathanael yn cyfarfod Iesu
 11. Bartimeus yn cael ei olwg
 12. Cain ac Abel
 13. Cigfrain yn dod â bwyd i Elias
 14. Dafydd a Meffibosheth
 15. Dafydd a Bathseba
 16. Dafydd yn arbed bywyd Saul
 17. Dafydd a Jonathan
 18. Dafydd a Goliath
 19. Daniel: Breuddwyd y Brenin Nebwchadnesar
 20. Daniel a'i ffrindiau yn ufuddhau i Dduw
 21. Daniel a'r llewod (i'r plant ifancaf)
 22. Daniel: Duw yn ei achub o ffau'r llewod
 23. Daniel: Y brenin Belshasar a'r ysgrifen ar y wal
 24. Debora a Barac
 25. Dinistrio Sodom a Gomorra
 26. Duw yn rhoi doethineb i Solomon
 27. Duw yn siarad â Samuel
 28. Elias a proffwydi Baal ar fynydd Carmel
 29. Elias yn condemnio'r Brenin Ahaseia
 30. Elias yn eneinio Eliseus
 31. Eneinio Iesu yn Bethania
 32. Eneinio Solomon yn frenin
 33. Ffydd y swyddog Milwrol Rhufeinig
 34. Geni Samuel
 35. Hanes creu y byd
 36. Iesu a Sacheus
 37. Iesu'n bwydo'r pum mil.
 38. Iesu'n clirio'r deml
 39. Iesu'n comisiynu Pedr
 40. Iesu'n dysgu: Arwyddion o ddiwedd y byd
 41. Iesu'n iacháu llawer o bobl yn ardal Capernaum
 42. Iesu'n iacháu wrth y pwll (Bethesda / Bethsatha)
 43. Iesu'n mynd i'r deml pan oedd yn fachgen ifanc
 44. Iesu'n troi dŵr yn win: Y briodas yn Cana
 45. Moses: ei eni
 46. Nadolig - Geni Iesu
 47. Nadolig - Geni Iesu. Stori'r Nadolig (Steil Lumo, nid cartŵn)
 48. Nadolig - Y bugeiliaid yn clywed am eni Iesu
 49. Nadolig - Ymweliad y gwŷr doeth
 50. Nadolig - Simeon ac Anna yn diolch am eni Iesu
 51. Oded yn achub y caethion
 52. Paratoi am y Pasg - Marchogaeth i Jerwsalem
 53. Pasg: Iesu'n golchi traed y disgyblion
 54. Pasg - Y Swper Olaf: Taith gyfrinachol
 55. Pasg: Jwdas yn bradychu Iesu
 56. Pasg: Iesu o flaen y Sanhedrin
 57. Pasg: Iesu o flaen Peilat a Herod Antipas
 58. Pasg - Marwolaeth Iesu ar y groes
 59. Pasg - Y Croeshoelio (Steil Lumo, nid cartŵn)
 60. Pasg - Croeshoelio Iesu. Iesu'n marw.
 61. Pasg - Yr atgyfodiad. Mae Iesu'n fyw!
 62. Pasg: Iesu yn fyw! Yr atgyfodiad
 63. Pasg: Iesu'n ymddangos i'r disgyblion (ar ôl atgyfodi)
 64. Pasg: Iesu'n ymddangos i'r disgyblion ac wedyn i Tomos
 65. Pasg - Iesu'n ymddangos i Tomos
 66. Pasg - Iesu a'r ddalfa wyrthiol o bysgod (ar ôl iddo atgyfodi)
 67. Pasg - Iesu'n mynd yn ôl i'r nefoedd
 68. Pentecost
 69. Rhodd y weddw
 70. Sachareias ac Elisabeth: Addewid am fab
 71. Samuel yn eneinio Saul yn frenin
 72. Samuel yn eneinio Dafydd yn frenin
 73. Saul yn dinistrio'r Amaleciaid
 74. Solomon yn adeiladu'r deml
 75. Steffan, y merthyr cyntaf
 76. Stori y gwas cas
 77. Stori'r mab wnaeth wrthryfela (Y Mab afradlon)
 78. Samson: ei eni; ei briodas; yn gosod pos
 79. Samson yn dial ar y Philistiaid
 80. Samson a Delila: Cyfrinach nerth Samson
 81. Symud Arch yr Ymrwymiad (Cyfamod) i Jerwsalem
 82. Talu trethi i Gesar.
 83. Tŵr Babel
 84. Y Brenin Asa yn gwrthod troi at Dduw
 85. Y Brenin Asa yn trystio Duw
 86. Y frwydr rhwng Abeia a Jeroboam
 87. Yr Hen Destament mewn 10 munud! Rhan 2
 88. Yr Hen Destament mewn 10 munud! Rhan 1

Dim canlyniadau